دکتر رضا صفرعلیزاده


متخصص ترمیمی- زیبایی
فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فارغ التحصیل دوره تخصصی از دانشگاه آنکارای ترکیه
فلوشیپ لیزر از دانشگاه جنوای ایتالیا
دوره دو ساله زیبایی و بازسازی دهان از دانشگاه نیویورک آمریکا
Phd. DMD. DDS. Reza Safaralizadeh