دکتر امیر اردلان عبدالهی


دکترای تخصصی درمان ریشه دندان ( اندودنتیست) از دانشگاه علوم پزشکی تبریز