دکتر احسان قدمیاری


جراح و دندانپزشک

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حضور در 2 کورس دندانپزشکی:

کورس زیبایی در آکادمی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کورس ایمپلنتولوژی انجمن پریو دنتیست های ایران